آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 77 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی(پروپزال) مرکز شد پژوهشگاه صنعت نفتفرم های لازم جهت فعالیت در مرکز نوآوری
شیوه نامه بهره برداری از شبکه ابر رایانش ملیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
نشریات JCR۲۰۱۹فهرست نشریات JCR۲۰۱۹ تا JCR۲۰۰۸
نقشه جامع علمی کشورنقشه جامع علمی کشوراسناد بالادستی کشور
قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوریقانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوریاسناد بالادستی کشور
خلاصه سند توسعه پژوهش و فناوری وزارت نفتخلاصه سند توسعه پژوهش و فناوری وزارت نفتاسناد بالادستی کشور
vezaratفهرست نشریات علمی وزارت علوم
ISC EN journalsفهرست نشریات دارای نمایه ISC
ISC FA journalsفهرست نشریات دارای نمایه ISC
ISC-۱۳۹۴فهرست نشریات دارای نمایه ISC
publist_sciexpublist_sciexفهرست نشریات Web Of Science
۱۰۱۰فهرست نشریات نا معتبر و جعلی
۹۹فهرست نشریات نا معتبر و جعلی
۸فهرست نشریات نا معتبر و جعلی
۷۷فهرست نشریات نا معتبر و جعلی
۶۶فهرست نشریات نا معتبر و جعلی
۵۵فهرست نشریات نا معتبر و جعلی
۴۴فهرست نشریات نا معتبر و جعلی
۳۳فهرست نشریات نا معتبر و جعلی
۲۲فهرست نشریات نا معتبر و جعلی