معرفی مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قوچان

با یاری خداوند متعال و پیگیری های مجدانه حوزه مدیریت پژوهش و فناوری ،مجوزتاسیس مرکز نوآوری این دانشگاه توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در تاریخ 96/06/15 صادر گردید. مدت اعتبار این مجوز دوسال می باشد که دانشگاه را موظف به انجام امور مرتبط در چارچوب آیین نامه ایجاد مرکز نوآوری می نماید. نقش آفرینی در تحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری، شناسائی و توانمندسازی متخصصان، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم سازی زمینه تجاری سازی دستاوردهای علمی آن ها برای ورود به فعالیت های کارآفرینانه، ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان در توسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار دانش بنیان، تسریع در تبدیل ایده ها به محصول و استفاده از طرح ها و ایده های دانشجویان و طرفداری و تشویق آنان در راستای شعار سال یعنی تولید واشتغال در اقتصاد مقاومتی از اهداف این مرکز می باشد. دانشجویان خلاق می توانند در مرکز نوآوری ایده ها و تاسیس شرکت های دانش بنیان رادر بالاترین سطح پیگیری کنند.

 

 

mojavez1