تخلفات پژوهشی

 یکی از رسالت های مهم دانشگاه ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایه گذاری برای تولید علم باید در نگهداری این دست آوردها نیز تلاش جدی انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگهداری این تولیدات، به مراتب از زمینه سازی برای تولید آن مهمتر می باشد. بدین وسیله می توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و تولید کنندگان واقعی علم جلوگیری نمود. اگر چه مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات علمی کشور اندک می باشد، با این حال وجود یک دستورالعمل واحد که روند نحوه بررسی این تخلفات را یکسان سازی نماید ضروری به نظر می رسد.
در این راستا و پیرو آیین نامه ابلاغ شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ این کارگروه در دانشگاه صنعتی قوچان تشکیل شد.
 
 

اهداف این کمیته عبارتنداز: 
*صیانت از مالکیت فکری و رعایت حقوق مادی پژوهشگران

*ارج نهادن به اصول اخلاق علمی و پایبندی به آن در جامعه علمی

*جلوگیری از تضعیف اعتبار علمی کشور
* تربیت دانش آموختگان عامل به رفتار حرفه ای در عرصه علمی