آموزش فشرده یادگیری عمیق در پایتون

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • آخرین مدرک*
  3
 • شماره همراه*
  4
 • کد ملی*
  5
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  6